GlotPress

Translation of GP Premium: Vietnamese

1 2 3 36
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Secondary Nav Thanh điều hướng phụ Details

Secondary Nav

Thanh điều hướng phụ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:11:00 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • inc/class-dashboard.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This module has been deprecated. Please consider using our GenerateBlocks plugin instead. Mô-đun này không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy xem xét sử dụng plugin GenerateBlocks của chúng tôi. Details

This module has been deprecated. Please consider using our GenerateBlocks plugin instead.

Mô-đun này không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy xem xét sử dụng plugin GenerateBlocks của chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:11:33 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • inc/class-dashboard.php:145
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add a fully-featured secondary navigation to your site. Thêm một điều hướng phụ đầy-đủ-tính-năng vào trang web của bạn. Details

Add a fully-featured secondary navigation to your site.

Thêm một điều hướng phụ đầy-đủ-tính-năng vào trang web của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:13:20 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • inc/class-dashboard.php:137
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Settings saved. Đã lưu cài đặt. Details

Settings saved.

Đã lưu cài đặt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:14:02 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • inc/class-rest.php:269
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Settings reset. Reset cài đặt. Details

Settings reset.

Reset cài đặt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:14:14 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • inc/class-rest.php:486
 • dist/dashboard.js:1
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post date Ngày viết Details

Post date

Ngày viết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:15:30 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • dist/block-elements.js:1
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post author name Tên tác giả bài viết Details

Post author name

Tên tác giả bài viết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2022-07-19 01:16:02 GMT
Translated by:
Peter Vu (luan)
Approved by:
themevi
References:
 • dist/block-elements.js:1
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reload Page Tải lại Details

Reload Page

Tải lại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-01-08 11:10:24 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • inc/deprecated-admin.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Block Block Details

Block

Block

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-01-08 11:14:52 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • elements/class-elements-helper.php:170
 • elements/class-metabox.php:247
 • elements/class-post-type.php:325
 • elements/class-post-type.php:486
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Why? Tại sao? Details

Why?

Tại sao?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-01-08 11:16:05 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • inc/deprecated-admin.php:771
 • dist/site-library.js:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display quantity buttons Hiện nút số lượng Details

Display quantity buttons

Hiện nút số lượng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:19:01 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • woocommerce/functions/customizer/customizer.php:792
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Continue Shopping Tiếp tục mua hàng Details

Continue Shopping

Tiếp tục mua hàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:19:11 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • woocommerce/functions/functions.php:1298
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Item added to cart. Đã thêm item vào giỏ hàng. Details

Item added to cart.

Đã thêm item vào giỏ hàng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:19:18 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • woocommerce/functions/functions.php:1303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d item
 • %d item
Details

Singular: %d item

Plural: %d items

%d item

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:19:23 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • woocommerce/functions/functions.php:1309
 • woocommerce/functions/functions.php:1407
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Checking demo content Kiểm tra dữ liệu mẫu Details

Checking demo content

Kiểm tra dữ liệu mẫu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:14:27 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • inc/deprecated-admin.php:132
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 36
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as