GlotPress

Translation of GP Premium: Vietnamese

1 2 3 4 5 42
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Things like pages, menus, widgets and plugins. Những thứ như trang, menu, widget và plugin. Details

Things like pages, menus, widgets and plugins.

Những thứ như trang, menu, widget và plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:16:43 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:410
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skip this step Bỏ qua bước này Details

Skip this step

Bỏ qua bước này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:16:31 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:408
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Demo Content Dữ liệu mẫu Details

Demo Content

Dữ liệu mẫu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:16:25 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:408
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Options set in the Customizer of the theme. You have to log in to add a translation. Details

Options set in the Customizer of the theme.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • sites/classes/class-site.php:401
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I understand that this step will overwrite my Customizer settings. It is recommended that you only use the Site Library on a fresh site. Tôi hiểu bước này sẽ đè lên cài đặt trong Tùy biến. Vậy nên bạn chỉ nên sử dụng Thư viện Web ở một web mới. Details

I understand that this step will overwrite my Customizer settings. It is recommended that you only use the Site Library on a fresh site.

Tôi hiểu bước này sẽ đè lên cài đặt trong Tùy biến. Vậy nên bạn chỉ nên sử dụng Thư viện Web ở một web mới.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:16:20 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:389
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I understand that this step will add content, site options, menus, widgets and plugins to my site. It can not be automatically undone. Tôi hiểu bước này sẽ thêm nội dung, tùy chọn, menu, widget và plugin vào trang web của tôi. Quá trình không thể tự động hoàn tác. Details

I understand that this step will add content, site options, menus, widgets and plugins to my site. It can not be automatically undone.

Tôi hiểu bước này sẽ thêm nội dung, tùy chọn, menu, widget và plugin vào trang web của tôi. Quá trình không thể tự động hoàn tác.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:15:39 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:381
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Welcome to %s. You have to log in to add a translation. Details

Welcome to %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • sites/classes/class-site.php:359
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s is brought to you by You have to log in to add a translation. Details

%s is brought to you by

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • sites/classes/class-site.php:220
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Site Author Tác giả Details

Site Author

Tác giả

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:14:48 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:216
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View instructions Xem hướng dẫn Details

View instructions

Xem hướng dẫn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:18:21 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:210
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn more about using the site library. Tìm hiểu thêm cách sử dụng thư viện web. Details

Learn more about using the site library.

Tìm hiểu thêm cách sử dụng thư viện web.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:18:15 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:209
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Using the Site Library Sử dụng Thư viện web Details

Using the Site Library

Sử dụng Thư viện web

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:18:07 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:206
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View documentation Xem tài liệu hướng dẫn Details

View documentation

Xem tài liệu hướng dẫn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:17:56 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:200
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn how to customize this site. Xem cách tùy biến trang này. Details

Learn how to customize this site.

Xem cách tùy biến trang này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-19 15:17:50 GMT
Translated by:
themevi
References:
 • sites/classes/class-site.php:199
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Dropdown Direction You have to log in to add a translation. Details

Dropdown Direction

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • secondary-nav/functions/functions.php:334
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 42
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as