GlotPress

Translation of GP Premium: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (901) Translated (1) Untranslated (857) Waiting (45) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
Secondary Nav Menu Dytesore Details

Secondary Nav

Menu Dytesore
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-01-31 10:40:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:136
Priority:
normal
More links:
Set up a mobile header, sticky navigation or off-canvas panel. Konfiguro një header per telefon, navigim ngjitës ose panel jashtë kanavacës. Details

Set up a mobile header, sticky navigation or off-canvas panel.

Konfiguro një header per telefon, navigim ngjitës ose panel jashtë kanavacës.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:49:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:121
Priority:
normal
More links:
Add a fully-featured secondary navigation to your site. Shtoni një navigim dytësor me funksione të plota në faqen tuaj. Details

Add a fully-featured secondary navigation to your site.

Shtoni një navigim dytësor me funksione të plota në faqen tuaj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:49:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:137
Priority:
normal
More links:
This module has been deprecated. Please consider using our GenerateBlocks plugin instead. Ky modul është zhvlerësuar. Ju lutemi përdorimin e shtojcës tonë GenerateBlocks në vend të kësaj. Details

This module has been deprecated. Please consider using our GenerateBlocks plugin instead.

Ky modul është zhvlerësuar. Ju lutemi përdorimin e shtojcës tonë GenerateBlocks në vend të kësaj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:50:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:145
Priority:
normal
More links:
Set the padding and overall spacing of your theme elements. Vendosni mbushjen dhe hapësirën e përgjithshme të elementeve të temës suaj. Details

Set the padding and overall spacing of your theme elements.

Vendosni mbushjen dhe hapësirën e përgjithshme të elementeve të temës suaj.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:50:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:151
Priority:
normal
More links:
This module has been deprecated. Switch to our dynamic typography system in Customize > General instead. Ky modul është zhvlerësuar. Në vend të kësaj, kaloni te sistemi ynë dinamik i tipografisë në Personalizo > Të përgjithshme. Details

This module has been deprecated. Switch to our dynamic typography system in Customize > General instead.

Ky modul është zhvlerësuar. Në vend të kësaj, kaloni te sistemi ynë dinamik i tipografisë në Personalizo > Të përgjithshme.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:50:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:159
Priority:
normal
More links:
Add colors, typography, and layout options to your WooCommerce store. Shtoni ngjyrat, tipografinë dhe opsionet e paraqitjes në dyqanin tuaj WooCommerce. Details

Add colors, typography, and layout options to your WooCommerce store.

Shtoni ngjyrat, tipografinë dhe opsionet e paraqitjes në dyqanin tuaj WooCommerce.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:51:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:165
Priority:
normal
More links:
Choose from an extensive library of professionally designed starter sites. Zgjidhni nga një game e gjerë e faqeve fillestare të dizajnuara në mënyrë profesionale. Details

Choose from an extensive library of professionally designed starter sites.

Zgjidhni nga një game e gjerë e faqeve fillestare të dizajnuara në mënyrë profesionale.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:51:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:176
Priority:
normal
More links:
Core Bërthamë Details

Core

Bërthamë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:51:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-dashboard.php:217
Priority:
normal
More links:
403 Forbidden. Your server is not able to communicate with generatepress.com in order to activate your license key. 403 e ndaluar. Serveri juaj nuk është në gjendje të komunikojë me generpress.com për të aktivizuar çelësin tuaj të licencës. Details

403 Forbidden. Your server is not able to communicate with generatepress.com in order to activate your license key.

403 e ndaluar. Serveri juaj nuk është në gjendje të komunikojë me generpress.com për të aktivizuar çelësin tuaj të licencës.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:52:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-rest.php:209
 • inc/legacy/activation.php:511
Priority:
normal
More links:
This appears to be an invalid license key for %s. Ky duket të jetë një çelës licence i pavlefshëm për %s. Details

This appears to be an invalid license key for %s.

Ky duket të jetë një çelës licence i pavlefshëm për %s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: GP Premium
Date added (GMT):
2022-02-01 16:52:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-rest.php:243
Priority:
normal
More links:
Settings saved. Parametrat u ruajtën. Details

Settings saved.

Parametrat u ruajtën.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:52:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-rest.php:269
Priority:
normal
More links:
No settings to import. Nuk ka cilësime për të importuar. Details

No settings to import.

Nuk ka cilësime për të importuar.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:52:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-rest.php:367
Priority:
normal
More links:
Settings imported. Cilësime u importuan. Details

Settings imported.

Cilësime u importuan.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:53:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-rest.php:418
Priority:
normal
More links:
Settings reset. Rikthe ne gjendje fillestare cilësimet. Details

Settings reset.

Rikthe ne gjendje fillestare cilësimet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-02-01 16:53:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
aravdigital (arsidigital)
References:
 • inc/class-rest.php:486
 • dist/dashboard.js:1
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3

Export as